Nghệ An đề ra 10 giải pháp thực hiện cải cách hành chính trong năm 2024

Thứ năm - 23/11/2023 02:46 0

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra 10 giải pháp thực hiện CCHC trong năm 2024.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Theo đánh giá, năm 2023, phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thông qua thứ hạng các chỉ số liên quan (PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI) do các tổ chức, cơ quan nhà nước ở Trung ương công bố, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành; cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC. Cùng với đó là sự quyết tâm chính trị, nỗ lực cao, có trách nhiệm của đa số thủ trưởng các sở, ban, ngành và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện nên công tác CCHC của tỉnh trong năm 2023 có nhiều chuyển biến khá rõ nét, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

UBDN tỉnh.jpg
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh minh hoạ: Phạm Bằng

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC: Công tác tham mưu CCHC ở một số đơn vị chưa hiệu quả. Công tác tự kiểm tra CCHC, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng tham mưu ban hành các đề án, nghị quyết, quyết định thực hiện theo Kế hoạch, chương trình công tác năm của UBND tỉnh bị chậm thời gian theo kế hoạch đề ra; Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn gặp khó khăn; tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, UBND tỉnh Nghệ An đề ra các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2024, là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

10 giải pháp thực hiện CCHC trong năm 2024:

1. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo CCHC các cấp, các ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ CCHC từ tỉnh đến cơ sở, trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện CCHC. Chú trọng công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Xác định đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của từng cá nhân và tổ chức.

4. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện các chế độ chính sách hợp lý, khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh CCHC. Thực hiện đánh giá, xếp loại, xếp hạng CCHC các sở, ban, ngành, địa phương khách quan, chính xác.

6. Tập trung chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông để hỗ trợ tốt cho công tác CCHC, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả giám sát. Vận hành có hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp.

7. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; huy động sự tham gia của Nhân dân, tổ chức vào công tác CCHC. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung cấp các dịch vụ công của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó ưu tiên đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

9. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực tài chính phục vụ cho việc triển khai CCHC.

10. Tăng cường khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của người dân, doanh nghiệp đánh giá các cơ quan hành chính nhà nước và đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính (mỗi năm đánh giá 2 lần vào 6 tháng và cuối năm).

Nguồn tin: Đức Dũng (Baonghean.vn)

  Ý kiến bạn đọc

ĐỐI TÁC - DOANH NGHIỆP - LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây