Điều kiên kinh doanh du lịch lữ hành trong nước và Quốc tế

Thứ ba - 17/08/2021 04:01 0
Điều kiện đăng ký doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Theo nghị định 78/2015/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ được quyền đăng ký luôn ngành nghề: Hoạt động lữ hành quốc tế, hoạt động lữ hành nội địa khi thực hiện thủ tục thành lập công ty. Tuy nhiên không vì thế mà người thành lập doanh nghiệp được tự do lựa chọn thông tin giống như thủ tục lập các doanh nghiệp thông thường. Sau đây là một số điểm bạn cần biết:

1. Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành phải đăng ký vốn điều lệ lớn hơn mức vốn pháp định áp dụng cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể:

- Mức vốn điều lệ trên 250.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch vào Việt Nam.

- Mức vốn điều lệ trên 500.000.000đ khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài.

2. Công ty phải trích dẫn cụ thể điều luật quy định về hoạt động lữ hành trong luật du lịch trên ngành nghề đăng ký doanh nghiệp.

3. Cam kết chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng quy định pháp luật.

4. Công ty có vốn nước ngoài chỉ được thành lập theo hình thức liên doanh đối với ngành nghề lữ hành.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động lữ hành nội địa và quốc tế

Điều kiện xin giấy phép lữ hành quốc tế đối với công ty vốn nước ngoài

DN nước ngoài được kinh doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên” đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1 Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.

2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Quản lý hoạt động lữ hành;

- Hướng dẫn du lịch;

- Quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

- Nghiên cứu, giảng dậy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đăng làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

3. Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

4.1. DN kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của DN phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa DN và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2. Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: 250.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.

4.3. Tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề về phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Điều kiện xin giấy phép lữ hành quốc tế đối với công ty trong nước

1. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:

1.1 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

1.2 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

1.3 Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

2.1 Quản lý hoạt động lữ hành;

2.2 Hướng dẫn du lịch;

2.3 Quảng bá, xúc tiến du lịch;

2.4 Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

2.5 Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

4. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:

4.1 DN kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của DN phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa DN và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

4.2 Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

a) 250.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) 500.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

4.3 Tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành    

Điều kiện xin cấp giấy phép lữ hành nội địa

1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

3.1 Quản lý hoạt động lữ hành;

3.2 Hướng dẫn du lịch;

3.3 Quảng bá, xúc tiến du lịch;

3.4 Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

3.5 Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

3.6 Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

Điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đại lý lữ hành được cấp cho doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

2. Đăng ký kinh doanh đại lý lữ hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;

3. Có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

3.1 Hợp đồng đại lý lữ hành phải được lập thành văn bản giữa bên giao đại lý là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

3.2 Bên nhận đại lý là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định như trên

 

Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty lữ hành

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu I-1, I-2, I-3 thông tư 20 tùy theo loại hình doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty có đủ chữ ký của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật.

3. Danh sách thành viên, cổ đông có ghi nhận chi tiết loại tài sản góp vốn và thời điểm dự kiến góp vốn.

4. Bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu của cá nhân, giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức góp vốn.

Trên đây là một số chia sẻ của luật sư về thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

 

 

Tác giả bài viết: Trần Hải Yến

Nguồn tin: napc.vn

  Ý kiến bạn đọc

ĐỐI TÁC - DOANH NGHIỆP - LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây