THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thứ năm - 28/10/2021 05:18 0
                                                                               THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An năm 2021:

          Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Thực hiện công văn số 2514/UBND-TH ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cơ cấu chức danh, vị trí, số lượng tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong cơ quan đơn vị;
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức vào Trung tâm năm 2021, cụ thể như sau:
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
     Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An năm 2021 là 02 người.  
(Có biểu chi tiết chỉ tiêu kèm theo, mẫu phiếu đăng ký kèm theo)
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi tắt là thí sinh) có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
h) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
     III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
    1. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
    2. Nội dung xét tuyển
    - Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển.
    - Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển sẽ được phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
    Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Điểm phỏng vấn theo thang điểm 100.
    3. Xác định thí sinh trúng tuyển
          - Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
          - Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
          - Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao đến thấp trong phạm vi tuyển dụng theo từng vị trí việc làm.
          4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
      - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
      -  Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
           - Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
           - Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ học tập, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt, trong trường hợp các cơ sở đào tạo tại nước ngoài không ghi rõ loại thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển;
          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
      - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
          - 02 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh), 03 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;
      Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi bìa cứng, ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 2 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
      5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
      Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu điện.
      - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 29/10/2021 đến 27/11/2021 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính).
      - Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An (Số 16 - Đường Trường Thi - Tp. Vinh - Nghệ An; qua phòng Hành chính - Tổng hợp).
      - Điện thoại: 02388722288
      - Thời gian và địa điểm xét tuyển: dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 12, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.
      6. Lệ phí dự tuyển
      Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

      Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển và các thông tin về kỳ tuyển dụng viên chức được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị (địa chỉ truy cập: https://napc.nghean.gov.vn, mục: Cơ quan xúc tiến NAPC/Tuyển dụng viên chức năm 2021).
 
 Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ TT;
- Báo Nghệ An (để đăng thông báo);
- Trang TTĐT TT (để đăng thông báo);
- Lưu VT, TH.
 
                 GIÁM ĐỐC


                             (Đã ký)


                 Bùi Duy Đông


                                            

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN
                              (Ban hành kèm theo Thông báo) 
TT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Nhu cầu, số lượng (Người) Yêu cầu
Ngành đào tạo Ghi chú
1 Viên chức Xúc tiến Du lịch
01
Đại học các chuyên ngành Văn hóa, Du lịch Tuyển dụng hợp đồng thu hút vào biên chế
2 Viên chức Xúc tiến Đầu tư 01 Đại học khối Kinh tế (hoặc Xây dựng, Quy hoạch, Tài nguyên môi trường, Giao thông, Ngoại ngữ, Luật) và có chứng chỉ TOEIC 850 điểm (hoặc IELTS 6.5) trở lên. Kiêm biên, phiên dịch

 

 

  Ý kiến bạn đọc

ĐỐI TÁC - DOANH NGHIỆP - LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây