Chủ tịch UBND tỉnh: Đổi mới, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, đưa doanh nghiệp Nghệ An phát triển bền vững

Thứ ba - 17/08/2021 05:00 0

NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 6:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi trân trọng gửi đến quý vị khách quý, cùng toàn thể 244 đại biểu chính thức của Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội!

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với 133 tổ chức cơ sở đảng, các doanh nghiệp trực thuộc đại diện cho tất cả các lĩnh vực, các ngành kinh tế trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ 5 đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh có bước phát triển khá, doanh thu tăng 37,52% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân hàng năm 91,56% doanh nghiệp có lãi; nộp ngân sách Nhà nước tăng 61,95% so với đầu nhiệm kỳ; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho gần 30.000 lao động; Thu nhập bình quân người lao động tăng trung bình khoảng 10,9% hàng năm. 

Các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành được các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, trong 5 năm có 2.805 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh làm lợi cho các doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh, ngày càng đi vào thực chất, trong nhiệm kỳ đã đóng góp cho các hoạt động và quỹ từ thiện trên địa bàn toàn tỉnh hơn 306 tỷ đồng, trong đó một số hoạt động nổi bật như “Tết vì người nghèo”, giúp đỡ 21 xã nghèo vùng Miền tây Nghệ An; đã tổ chức ủng hộ được 73 ngôi nhà trị giá 4,7 tỷ đồng, Tổ chức ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19...

Công tác xây dựng Đảng đã chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng thông tin và dư luận. Đổi mới về phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xảy ra các tình huống bị động, hiện tượng đình công, bãi công trong các doanh nghiệp.

Công tác tổ chức bộ máy được củng cố, tăng cường; phát huy tốt vai trò tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; công tác phát triển đảng viên được chú trọng (trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp 1.188 đảng viên); chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 5155 ngày 08/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2020”, kết quả thành lập mới 09 tổ chức đảng và 01 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) được Đảng bộ quán triệt đầy đủ đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tạo chuyển biến tích cực về hành động, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khắc phục tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, Nghị định số 60 và Nghị định số 149 của Chính phủ. Công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp được chú trọng; trong nhiệm kỳ Đảng ủy khối đã ban hành Nghị quyết số 05 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.    

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cơ bản đồng ý với các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã được nêu trong các báo cáo; Theo đó trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cần nghiêm túc nhận rõ và khắc phục những hạn chế, tồn tại sau:

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh nghiệp hàng năm còn thấp; Việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, chất lượng nguồn nhân lực, kết nối, liên kết, sử dụng sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong khối còn hạn chế. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn thấp, vẫn còn tình trạng nộp thuế chưa đúng thời hạn, nợ lương, bảo hiểm xã hội của người lao động. Sự phối hợp của Đảng ủy khối Doanh nghiệp với chính quyền, sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan còn một số bất cập.

Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động ở một số doanh nghiệp chưa kịp thời. Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, chưa chú trọng chiều sâu, còn mang nặng tính hình thức, chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tham gia quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động còn hạn chế.

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Đại hội!

Chủ đề đại hội Đảng bộ Khối đề ra là “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết, hợp tác; nâng cao năng lực cạnh tranh; doanh nghiệp phát triển bền vững; xây dựng Đảng bộ vững mạnh” đã thể hiện cho sự quyết tâm, là tôn chỉ để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển đã đề ra trong Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội trình Đại hội.

Tôi xin lưu ý và nhấn mạnh một số nội dung để chúng ta cùng thảo luận, xem xét quyết định:

Một là, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các tập đoàn, tổng công ty và các sở, ban, ngành liên quan có tác động, chi phối đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối; thực hiện tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp để tạo mối liên kết chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai là, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; tham mưu các giải pháp hữu hiệu để kiểm soát và nắm bắt dòng vốn của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh, ngành và các tổng công ty để tập trung lãnh đạo xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 4.0, số hóa trong công tác quản trị, điều hành; tăng cường liên doanh, liên kết; thu hút đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, tái cấu trúc thị trường, tận dụng tối đa ưu thế từ các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết; Sớm xây dựng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và có vị thế trong hội nhập.

Bốn là, tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định; giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và chủ doanh nghiệp; làm tốt công tác an sinh xã hội; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Năm là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện có hiệu          quả “nhất thể hoá”, lồng ghép các chức danh cấp uỷ đảng với các chức danh chủ chốt chuyên môn, đoàn thể theo mô hình “3 trong 1”; hoặc  “2 trong 1”, đặc biệt, vị trí bí thư cấp ủy phải gắn với chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch công ty), giám đốc hoặc một trong hai chức danh đó.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn tài sản và bảo vệ người lao động trong doanh nghiệp; Chủ động phòng, chống và ứng phó với những diễn biến bất thường, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các đại biểu dự Đại hội.

Thưa các đồng chí!

Cùng với việc Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa 6 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ để có ý kiến đóng góp sâu sắc cho các văn kiện của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 6 đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, bản lĩnh; bầu đoàn đại biểu đại diện trí tuệ, tiếng nói của 133 tổ chức cơ sở đảng và hơn 5.600 đảng viên trong toàn Đảng Bộ khối tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. 

Ngay sau Đại hội này, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa mới cần nhanh chóng xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch công tác và có các biện pháp triển khai kịp thời để Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới đi vào cuộc sống.

Thưa toàn thể Đại hội!

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phát huy những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được, Tôi tin tưởng rằng:  

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều đột phá quan trọng, đổi mới, sáng tạo; tăng cường đoàn kết; xây dựng đảng bộ vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đưa các doanh nghiệp tỉnh nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị và an sinh xã hội của tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, xin kính chúc các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Tác giả bài viết: Trần Hải Yến

Nguồn tin: napc.vn

  Ý kiến bạn đọc

ĐỐI TÁC - DOANH NGHIỆP - LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây